Tomasz Cząstkiewicz

lek. stom.

Marek Janeczek

lek. stom.

Katarzyna Kanas

lek. stom.

Manuela Markowicz

lek. stom.

Agata Mikołajczyk-Cabaj

lek. stom.

Wojciech Sepielak

lek. stom.

Izabela Skórczyńska

lek. stom.

Aleksandra Winkler

lek. stom.

Aleksandra Warzyszyńska

lek. stom.

Karolina Kubica

lek. stom.